Search
Close this search box.
Flag
Logo, Leisure Activities, Person
Flag

BIM, Şantiyelerde Sağlık ve Güvenliği Nasıl Artırabilir?

Clothing, Apparel, Helmet

Son elli yıldır gelişmekte olan Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), inşaat sürecinde maliyetleri ve zaman kaybını ne denli azalttığı konusunda birçok övgü topladı. Ancak, daha verimli projelerin yapımına ek olarak BIM, herhangi bir endüstrinin en önemli kaynağı olan insan hayatını ve sağlığını kurtarmak için de devreye girebilir. Sektör, BIM’in inşaatın tüm aşamalarına katkılarının gayet farkında olsa da yazılımın refahı artırma yeteneği o kadar iyi belgelenmemiştir. Yükselen teknolojiler ve dijitalleşme sayesinde, son birkaç on yılda şantiyelerde sağlık ve güvenlik konusunda önemli gelişmeler oldu. Yine de inşaat, işçiler için en tehlikeli sektörlerden biri olmaya devam ediyor.

Block

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, her yıl 2,3 milyon kişi işle ilgili kazalara veya hastalıklara yenik düşüyor. Örgüt, inşaatın bu ölümlerin -orantısız olarak- yüksek bir yüzdesini oluşturduğunu belirtiyor. Sanayileşmiş ülkelerde bile (inşaat sektörünün iş gücünün yalnızca %10’unu istihdam etmesine rağmen) işle ilgili ölümlerin %40’a kadarı şantiyelerde meydana geliyor.

BIM, proje yöneticilerinin -inşaatın herhangi bir aşamasında- daha iyi kararlar almasına yardımcı olarak; şantiyelerdeki sağlık ve güvenliği güçlendirir.

Kaza Risklerinin Azaltılması

şantiyelerde sağlık ve güvenlik

BIM, ilgili tüm verilerin yanı sıra belgeler, düzenlemeler veya inşaat kılavuzlarından yararlanarak; şantiyelerde kritik sağlık ve güvenlik tehlikelerini tanımlar. Görselleştirme, simülasyon, sanal prototip oluşturma ve doğrulama gibi teknikleri kullanan BIM; mimarların -daha inşaat süreci başlamadan- bir dizi olası senaryoyu önizlemesine olanak tanır.

BIM, inşaat başladıktan sonra, şantiye yöneticilerine sahadaki riskleri azaltma konusunda yardımcı olur. Uyumluluk kontrolü, senaryo planlama, üretim öncesi araçlar veya çakışma tespiti gibi basit ancak güçlü BIM özellikleri, günlük kazaları uzak tutar.

Daha Az Bunalma, Düzelen Akıl Sağlığı

BIM’i mükemmel bir tasarım aracı yapan en önemli işlev, ekipler arasında iş birliğini ve iletişimi özgürleştirme biçimidir. Şantiyeler, genellikle hem işçiler hem de yöneticiler için önemli bir zihinsel sağlık faturası oluşturabilen, yüksek stresli ortamlardır. Öte yandan; çok sayıda araştırma, mükemmel iletişimin çalışma ortamlarındaki stresi azaltmanın anahtarı olduğunu öne sürüyor.

Yorgunluk, stres ve uyku hali; şantiyelerde sağlık ve güvenlik risklerini artırır. Ancak, iş birliği ve verimli planlama bu riskleri azaltabilir.

BIM, her çalışana açıkça tanımlanmış görevler tahsis ederek; iş yükünü ve bunalımı azaltırken, üretken saatleri en üst düzeye çıkarır. Zihinsel refah, diğer birçok faktöre bağlı olan karmaşık bir fenomen olsa da; BIM’in sağladığı sorunsuz ve kolay proje yönetimi, iş yeri stresinin çoğunu hafifletebilir.

Etkin Kaza Soruşturması

Tüm önlemlere rağmen gerçekleşecek talihsiz bir kaza durumunda; BIM, bunun neden olduğunu analiz etmeye ve bir daha asla olmamasını sağlamaya yardımcı olabilir. Ayrıca BIM, mimarların acil durumlar için plan yapmasına, maksimum hazırlık için en verimli tahliye yollarını belirlemelerine ve açıklamalarına yardımcı olur.

İnşaat sektöründeki tüm teknolojik gelişmelere rağmen; hiçbir dijital veya analog araç, kazasız bir iş yerini garanti edemez ve BIM de buna bir istisna değildir. Yine de pek çok yardımı dokunur: Bir araştırmaya göre, mal sahiplerinin ve yüklenicilerin %37’si, BIM sayesinde, rapor edilebilir olaylarda %5’ten fazla azalma olduğunu bildirmektedir.

Ölümcül iş yeri kazalarının oranları gitgide düştükçe BIM, şantiyelerde sağlık ve güvenliği iyileştirmek için güçlü bir araç olmaya devam ediyor.

İlgili makaleler

İster -sadece birkaç odalı- küçük bir han, ister uluslararası bir otel zinciri olsun; doğru çözüm olmadan geçişleri yönetmek büyük bir....