Search
Close this search box.
Flag
Logo, Leisure Activities, Person
Flag

BIM: “Yapı Bilgi Modellemesi”nden “Yüksek Bilgi Modellemesi”ne

Furniture, Desk, Table

BIM (Building Information Modeling)” kısaltmasını okuduktan sonra, genellikle dijital bir modelde ürünlerin üç boyutlu haritalanması akla gelir. Ancak bundan çok daha fazlası var: BIM ile mimarlar ve planlamacılar, bina tasarımıyla ilgili her türlü bilgiyi yönetebilir ve süreçleri sanal şekilde temsil edebilir; böylece verileri doğru zamanda ve doğru ölçüde kullanılabilir hale getirebilir. İnşaat sektörü, bu bilgi konsolidasyonunu tek bir sistemde, Common Data Environment (CDE / Ortak Veri Ortamı) olarak kabul etti. Bu sistem, hem planlama hem de inşaat süreçlerini daha verimli hale getirerek; farklı avantajlar sunar. Bu nedenle, artan sayıda BIM yazılım sağlayıcısı, hizmet kapsamlarını bilgi yönetimini de içerecek şekilde genişletiyor ve akıllı planlamayı mümkün kılıyor.

Bu, özellikle işlevsel gereksinimler, yasal standartlar ve farklı ürünlerin sayısının birleşimi nedeniyle son derece karmaşık bir süreç olabilen geçiş kontrol çözümlerinin planlanması için de faydalıdır. Özellikle, fazla paydaşın dahil olduğu daha büyük projelerde, geçiş kontrol planlamasında BIM’in faydaları aşikardır.

Verimli ve Çok Disiplinli Planlamanın Temeli Olarak BIM

Verimli ve çok disiplinli planlamanın temeli; verilerin, süreçlerin ve kullanım durumlarının tanımlanması ve her işlem adımında verilerle ilgili gereksinimlerin belirlenmesidir. Almanya’da bu yönergeler, diğerlerinin yanı sıra Alman Mühendisler Birliği (VDI) tarafından belirlenir (Kılavuz Seri No VDI 2552, Sayfa 11.7).

VDI 2552 Sayfa 11.7’nin odağı, bir inşaat projesinin çeşitli alanları için (örneğin kapı planlaması) BIM süreçleri geliştirmektir. Süreçler -fikirden inşa sürecine ve dönüşüme kadar- tüm proje aşamalarında, projeye dahil olan tüm tarafları kapsar.

Her işlem adımında, veriler ve geometri için gereksinimler belirtilir. Odak nokta, ilgili eylemde sağlanan hizmetin faydasıdır. Tanımlanan BIM süreçleri Bilgi Dağıtım Kılavuzu’na (IDM / Information Delivery Manual) kaydedilir ve herkes tarafından erişilebilir.

Information Delivery Manual (IDM), Bilgi Dağıtım Kılavuzu
Bilgi Dağıtım Kılavuzu’nun (IDM) süreç tanımına bir örnek: X ekseni, inşaat projesinin farklı aşamalarını gösterirken; y ekseni, farklı rolleri gösterir. Hücrelerde, bu adımda ihtiyaç duyulan bilgiler yakalanır.

Geçiş Kontrol Planlama Sürecinin Karmaşıklığı

BIM ile geçiş kontrolünü planlama işi, inşaat sürecindeki olağan paydaşları (mimarlar, ana yükleniciler ve teknik bina tasarımcıları), tedarikçileri ve alt yüklenicileri (örn. tesis yönetimi) içerir. Bu süreç, binadaki kapıların kurulumuna ve adım adım kabul edilmesine özel önem verir. Ek olarak, kapılar için uzman planlayıcının yeni rolünü sunar.

Sıkı bir şekilde tanımlanmış arayüzler ve bilgi gereksinimleri ile bir süreç geliştirmek; kapı planlamasında başta bina sahibi olmak üzere, dahil olan tüm taraflar için güvenliği sürekli olarak artırır.

dormakaba Almanya Geçiş Çözümleri DACH Proje Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Bradfisch: “IDM’de tanımlanan süreçler aracılığıyla; inşaat projesine dahil olan her taraf neyi, ne zaman ve nasıl teslim etmesi gerektiğini bilir. Bu, çeşitli inşaat kalemlerinde daha az yanlış anlama oluşacağı ve inşaat projesinin daha güvenilir ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebileceği anlamına gelir” diyor.

İşbirliği Yazılımıyla Teoriden Pratiğe

Kağıt üzerinde planlanan verimliliğin hayata geçirilebilmesi için; süreçleri haritalayan ve bu süreçlerin uygulanmasında planlayıcıları destekleyen araçlar ve yazılımlar çok önemlidir.

İnşaat sektörü hala dünyadaki en verimsiz sektörlerden biridir. Standardize planlamadaki en son gelişmeler bunu değiştirmek için gerekeni yapıyor. Doğru araçlar ve yazılımla bu, yakında gerçekleşecek.

dormakaba Almanya Geçiş Çözümleri DACH Proje Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Bradfisch, BIM’deki en son gelişmeleri yorumluyor

Genel Bakış

BIM’in geçiş çözümlerinin planlanmasındaki odağı gelişmeye devam edecek. Bugün, odak noktası BIM nesneleri olsa da gelecekte -büyük olasılıkla- çeşitli paydaşların verileri, yönetimi ve gereksinimleri üzerine odaklanılacaktır. Bu yeniden yönlendirme, daha iyi bir planlama kalitesine yol açacak ve daha verimli bir inşaat sürecini mümkün kılacaktır.

Bu nedenle, geçiş çözümlerinin planlanması ancak “Yapı Bilgi Modellemesi”, “Yüksek Bilgi Modellemesi” haline gelirse geliştirilebilir.

İlgili makaleler

Konaklama endüstrisinde geçiş yönetimi, ticari başarı için çok önemlidir. Misafir memnuniyetine ve konaklama sektöründe çalışanlar için sağlam bir itibara katkıda....