Search
Close this search box.
Flag
Logo, Leisure Activities, Person
Flag

Gayrimenkul Yöneticileri İçin Enerji Tasarrufu Sağlayabilmenin 4 Yolu

Outdoors, Garden, Vegetation. Enerji

Karbon ayak izleri ve iklim değişikliği nedeniyle artan ekolojik kaygılar çağında, binaların çevreye etkisi önemli bir konu haline geldi. İster yeni bir bina inşa ediyor ister mevcut bir binayı yeniliyor olsunlar, gayrimenkul firmaları için dikkatli araştırma ve planlama; yatırım getirisini (ROI), enerji verimliliğini, bina dayanıklılığını, güvenliği ve konforu en üst düzeye çıkarmaya, çevresel etkileri de en aza indirmeye yardımcı olabilir.

İşte gayrimenkul ve yapım yöneticilerine bazı temel kararlarda rehberlik etmeye yardımcı olacak dört ipucu! Bunları bir yapının inşa edilmesine veya yenilenmesine dahil etmek, sadece binalar üzerinde değil, aynı zamanda gezegenimizin geleceğinde de bir etkiye sahip olacaktır.

Binanın Konumunu Göz Önünde Bulundurmak 

Enerji açısından verimli bir tasarım planlanırken; binanın konumu en önemli hususlardan biridir. Kapılar ve pencereler gibi yenileme işlerinde bile yatırımın getirisi yalnızca binanın enerji tüketimine değil, aynı zamanda binanın bulunduğu alandaki enerji fiyatlarına da bağlıdır. Konum, aynı zamanda binanın pasif güneş enerjisi tasarımı veya jeotermal ısı pompası gibi yenilenebilir enerji teknolojilerine yakınlığını ve erişimini belirler.

2019 yılında, Vancouver, Kanada’daki 1960’ların sonlarından kalma iki katlı bir ofis binasında enerji verimliliği bakımından yenilenmesi örnek vakasını ele alalım: Rakamlar, yalıtımın ve hava geçirmezliğin iyileştirilmesinin -7.7 yıllık yatırım getirisi sağlayarak- binanın tüketimini yıllık %45 azalttığını gösterdi. Araştırmacılar ayrıca, güneş kollektörleri ve fotovoltaik paneller kurmanın da binayı 11.6 yıllık yatırım getirisi sağlayan sıfır enerjili bir binaya dönüştüreceğini buldular.

Bununla birlikte, aynı bina Montreal, Kanada’da olsaydı; yenilenmesi yatırım getirisini neredeyse ikiye katlayacaktı (Yalıtım ve hava geçirmezlik için 14,9 yıl ve güneş panelleri için 22,6 yıl). Ek olarak, enerji tüketimindeki azalma yılda %39 daha az olacaktı.

Enerji Modelleme Yazılımına Giriş 

Geleneksel binalarla karşılaştırıldığında, düşük enerjili binaların inşaat maliyetleri genellikle çok fazla değildir ve hatta neredeyse aynı bile olabilir. Gayrimenkul yönetim firmaları için, bir binaya yaptıkları yatırımdan maksimum yararlanmanın en uygun yolu enerji modelleme yazılımı kullanmak olabilir. Yazılım, mevcut veya yeni binanın -boyut, konum, iklim, inşaat malzemeleri ve sistemler gibi- ayrıntılarını girerek, binanın enerji kullanımını tahmin edebilir. Değişkenleri düzenlemek, bina yöneticilerinin bütçeye sadık kalırken, aynı anda, yatırım getirisini ve verimliliği en üst düzeye çıkaran bir tasarım geliştirmesine yardımcı olur.

Son yıllarda, dünyanın dört bir yanındaki yazılım geliştiricileri, bina yöneticilerinin enerji kullanımı hakkında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için bir dizi program oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı’nın bu anlamda iki paketi mevcuttur: EnergyPlus ve OpenStudio.

Enerji-Yoğun Malzemeleri En Aza İndirmek 

Bina yapımında tipik olarak çimento, cam, tuğla ve çelik gibi yüksek enerjili malzemeler kullanılır. Ancak taş, toprak-çimento blokları (sıkıştırılmış toprak olarak da bilinir), içi boş beton bloklar, buharla sertleştirilmiş çamur blokları ve yanmış kil tuğlalar gibi alternatif, düşük enerjili malzemeler kullanarak herhangi bir yapının çevresel etkisini azaltmak mümkündür.

Ayrıca, en son bina teknolojilerinden olan hafif ve esnek duvarları kullanma; Gayrimenkul ve yapım yöneticilerinin faturasını önemli ölçüde azaltmalarına yardımcı olabilir. Özellikle iç ve dış ortam sıcaklıkları arasındaki fark fazla ise; duvarlarda termal seperasyon yapılarak enerji verimliliğini artırmaya yönelinebilir.

Girişe Vurgu Yapmak 

Verimsiz giriş sistemleri, herhangi bir binanın enerji kullanımını zorlayabilir. EPD sertifikalı, yüksek teknoloji ürünü yeni bir kapı kullanılması; tüm binalarda faturaları önemli ölçüde azaltacaktır. Bu teknolojiler yalnızca CO2 emisyonlarını azaltmakla kalmaz; aynı zamanda, genellikle daha uygun maliyetli ve daha uzun ömürlüdür.

Bina yöneticileri, özellikle giriş holüne bir hava perdesi yerleştirme çözümünden de yararlanabilir. Bu, hava sızıntısını en aza indirir, acil durumlarda güvenliği artırır, uçan böcekleri uzak tutar ve yerden de tasarruf sağlar. Ayırca, bu konuda yapılan bir çalışma göstermiştir ki; hava perdeli, orta büyüklükteki bir binanın, hava perdesi kullanmayan binalara göre yıllık enerji tüketimi önemli ölçüde azdır.

Uzun Lafın Kısası 

Enerji bakımından verimli binalar söz konusu olduğunda; binanın tüm bölümlerini düzeltmek için kesinlikle tek bir doğru yöntem veya tek bir kolay ipucu yoktur. Bununla birlikte, binanın konumu bağlamında, çeşitli teknolojiler ve malzemelerle potansiyel yatırım getirisinin belirlenmesi, bina yöneticilerinin ihtiyaçları için en iyi sistemleri bulmalarına yardımcı olabilir.

İlgili makaleler

Seller, en yaygın ve yıkıcı doğal afetler arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 1987 ve 2017 yılları arasında, dünya çapında 2....