Logo, Leisure Activities, Person

dormakaba.com

Search
Close this search box.
Flag
Logo, Leisure Activities, Person
Flag

Sağlık İçin Dolaşım: Hastanelerde Hasta Akışı

Hospital, Clinic, Operating Theatre

Hasta akışı, bir sağlık tesisi içindeki insanların hareketidir. Hastane tasarımının en önemli parçalarından biridir. Başarılı bir hasta akışı, hastanede herhangi bir potansiyel hastalık bulaşma riskini en aza indirirken; doğru zamanda doğru bakımın sunulabilmesini sağlar. Özellikle, yüzyılı şekillendiren COVID-19 pandemisini takiben, insanların hastanelere girme, hastanelerde gezinme ve ayrılma yolları; halk sağlığı hakkında hiç olmadığı kadar büyük bir tartışmaya neden oldu.

Kapasiteyi artırma, dijitalleşmeyi benimseme ve teması en aza indirme gibi stratejiler aracılığıyla; dünya çapında yüzlerce hastane, hızla değişen sağlık hizmetleri ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Bununla birlikte, verimli bir kalabalık ve hasta akışı yönetiminin olmaması, tüm bu diğer çabaları azaltabilir.

Hasta Akış Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım İhtiyacı

Hasta akış yönetimi, genellikle tıbbi tasarım uzmanları veya sağlık tesislerinde uzmanlaşmış mimarlar tarafından incelenen ve yürütülen, bilimsel bir disiplindir. Hastaneler, işlevlerine göre genellikle dört alana ayrılır: Steril, yarı temiz, ortak ve steril olmayan. Birbirine kenetlenen hava kilidi kapıları (airlock), havanın yanı sıra hastaların akışını da yönetmek için, bu alanları tek yönlü olarak ayırır.

Bir hastaneyi ziyaret eden hastalar -genel olarak- iki kategoriye ayrılabilir: Acil müdahale gerektiren akut bir durumu olanlar ve (bazı hastalar her iki gruba da ait olsa da) kronik durumları yönetmek için sağlık hizmetlerini kullananlar. İkinci gruptaki hastalar hemen müdahaleye ihtiyaç duymayabilirken; özellikle kanser, diyabet veya kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkları olanlar hastane kaynaklı enfeksiyonlara (HKE) karşı genellikle daha savunmasızdır. Bu nedenle, başarılı hasta akış yönetimi, tasarımla birlikte çok çeşitli ihtiyaçları göz önünde bulundurmalıdır.

Yeni Teknolojiler Hasta Akışını Nasıl Optimize Ediyor?

Sağlık Hizmetlerini İyileştirme Enstitüsü tarafından yayınlanan bir raporun yazarları, “Hastane genelinde verimli hasta akışına ulaşmak, -nihai olarak- sonuçları ve hastalar için bakım deneyimini iyileştirmek; hastanenin birbirine bağlı, bağımlı bir bakım sistemi olarak takdir edilmesini gerektirir” diyor. Hastaların optimal akışı, sağlık tesisleri içinde güçlü bir liderlik ve iletişim gerektirir.

Bununla birlikte, hastanelerin optimal hasta akışına ulaşmasına yardımcı olacak teknolojik çözümler, istikrarlı bir şekilde büyüyen bir pazar oluşturuyor. Bu teknolojik araçlar; hastaların, bilgilerin veya organizasyonlar arasındaki ekipman akışının hareketini izlemeye yardımcı olur.

Hastanelerde Hasta Akışına İlham Verecek Havalimanları

Hasta Akışı

Yakın gelecekte hastalar, hastanelerde hasta akışının, yolcu akışının güvenliğin temel bir parçası olduğu havalimanlarına -giderek daha fazla- benzediğini görmeyi bekleyebilir.

Havaalanları gibi hastanelerin de hasta akışını optimize etmek için verilerden yararlanıyor olması gerekecek. Biyometrik tarama veya Bluetooth özellikli yön bulma teknolojileri gibi -geleceğe dönük havaalanlarının kullandığı- bazı ileri teknolojiler, hastanelere yayılmaya başladı bile.

Girişlerde Dijital Reform

Devam eden sağlık ihtiyaçlarına uyum sağlayan birçok hastane ve sağlık sistemi, kapılarını ve giriş sistemlerini tamamen dijitalleştirmenin yanı sıra, yükseltmeye de başladı. Örneğin, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS), yakın zamanda, hasta akışını optimize etmek için hastane kapılarını genişletti.

Bağımsız bir sağlık danışmanı olan Sir Jonathan Michael, “Dijital araçlar artık; mevcut her bir hastanın sağlık durumuyla birlikte, bulunduğu yerin gerçek zamanlı, güncel bir görünümünü de sağlayabiliyor” diyor ve ekliyor: “Şimdi, sağlık teknolojisinin kullanımındaki ivmeyi artırma zamanı.”

Çoğu durumda, akıllı geçiş çözümleri; veri toplamaya, farklı ihtiyaçları olan hastaları ayırmaya, tesise giren kişi sayısını sınırlandırmaya ve acil vakaları daha hızlı kabul etmeye de yardımcı olabilir.

Her sağlık tesisinin özellikleri ve ihtiyaçları benzersizdir. Bu nedenle, halk sağlığı sonuçlarını en üst düzeye çıkarmak için hasta akışını optimize etmek, birden fazla paydaşın işbirliği yapmasını gerektiren -karmaşık- bir karardır.

Bununla birlikte, her saniyenin hayat kurtarabileceği bir ortamda; hastanelerde hasta akışının giderek daha fazla duyulacak bir tartışma konusu olduğuna şüphe yok.

Related articles