Search
Close this search box.
Flag
Logo, Leisure Activities, Person
Flag

Czego współczesne miasta mogą się nauczyć od Wielkiego smogu londyńskiego z 1952 roku

„Wszędzie mgła. Mgła w górze rzeki, gdzie płynie wśród zieleni i łąk; mgła w dole rzeki, gdzie toczy się splugawiona wśród pokładów statków i nadwodnych zanieczyszczeń wielkiego (i brudnego) miasta … Przypadkowi ludzie na mostach, spoglądający przez parapety w dolne niebo mgły, z mgłą wokół nich, jakby byli w balonie i wisieli w mglistych chmurach” – napisał Charles Dickens w 1852 roku w swojej dziewiątej powieści Samotnia.

Dokładnie sto lat po tym, jak Charles Dickens napisał ten sugestywny opis mgły w Londynie, 5 grudnia 1952 r. na miasto spadła gęsta, żółta mgła zanieczyszczeń, która utrzymała się przed 5 dni. Ta katastrofa ekologiczna znana jest jako „Wielki smog” lub „Wielki dym”. Była spowodowana przede wszystkim połączeniem możliwych do uniknięcia zanieczyszczeń przemysłowych i niekorzystnych warunków pogodowych. Szacuje się, że kosztowała ona życie od 4 000 do 12 000 osób.

Choć jest to tragiczne wydarzenie, to posłużyło ono jako katalizator zmian i doprowadziło do znacznej poprawy jakości powietrza i planowania urbanistycznego. W tym uchwalenia ustawy o czystym powietrzu w 1956 r., przełomowego aktu prawnego mającego na celu kontrolę emisji dymu.

Dziś, ponad 70 lat po tej katastrofie, zanieczyszczenie powietrza nadal jest plagą wielu nowoczesnych miast. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że samo zanieczyszczenie powietrza powoduje około 7 milionów przedwczesnych zgonów rocznie.

Dlatego też cenne lekcje płynące ze śmiertelnego smogu londyńskiego z 1952 r. nigdy nie były tak istotne dla światowych miast.

Monitorowanie i regulacja zanieczyszczeń powietrza

Wielki Smog uwypuklił potrzebę monitorowania jakości powietrza i wdrażania skutecznych przepisów w celu kontroli zanieczyszczeń. Współczesne miasta muszą inwestować w zaawansowane systemy monitorowania w celu śledzenia poziomów zanieczyszczenia powietrza i podejmowania szybkich działań w razie potrzeby. Obejmuje to ustalanie norm jakości powietrza, wdrażanie kontroli emisji dla przemysłu i pojazdów oraz promowanie czystych alternatyw energetycznych.

Zrównoważony transport

Kryzys smogowy w Londynie zwrócił uwagę na rolę transportu w zanieczyszczeniu powietrza w miastach. Współczesne miasta powinny priorytetowo traktować opcje zrównoważonego transportu, takie jak transport publiczny, infrastruktura rowerowa i projektowanie przyjazne dla pieszych. Zachęcanie do korzystania z pojazdów elektrycznych i wdrażanie inicjatyw carpoolingowych może znacznie zmniejszyć emisje i poprawić jakość powietrza.

Planowanie urbanistyczne i zielone przestrzenie

Londyński smog ujawnił znaczenie planowania urbanistycznego i potrzebę terenów zielonych w miastach. Nowoczesne planowanie urbanistyczne powinno priorytetowo traktować zieloną infrastrukturę, taką jak parki, ogrody i drzewa, które mogą pomóc w absorpcji zanieczyszczeń i poprawie jakości powietrza. Włączając tereny zielone, miasta mogą łagodzić skutki zanieczyszczenia i tworzyć zdrowsze środowiska dla swoich mieszkańców.

Świadomość społeczna i edukacja

Wielki Smog podniósł świadomość społeczną na temat szkodliwych skutków zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na zdrowie ludzi. Konieczne jest, aby miasta inwestowały w publiczne kampanie edukacyjne w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia czystego powietrza i indywidualnych działań, które ludzie mogą podjąć w celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Zachęcanie do zrównoważonych praktyk i dostarczanie informacji na temat jakości powietrza może umożliwić obywatelom dokonywanie świadomych wyborów.

Współpraca międzynarodowa

Kryzys smogowy w Londynie pokazał potrzebę międzynarodowej współpracy w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Jest on jednym z najbardziej palących problemów środowiskowych, które nie znają granic. Dlatego nowoczesne miasta muszą współpracować, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom środowiskowym, wymieniać się najlepszymi praktykami i wdrażać skoordynowane polityki. Współpraca na poziomie regionalnym i globalnym jest niezbędna do skutecznego zwalczania zanieczyszczenia powietrza.

Zdolność adaptacji i odporność

Doświadczenia Londynu ze śmiertelnym smogiem podkreśliły znaczenie zdolności adaptacyjnych i odporności w reagowaniu na kryzysy środowiskowe. Nowoczesne miasta powinny opracować kompleksowe plany reagowania kryzysowego, aby poradzić sobie z nagłym wzrostem poziomu zanieczyszczeń. Plany te powinny obejmować środki mające na celu ochronę wrażliwych populacji, zapewnienie dostępu do czystych przestrzeni wewnętrznych i skutecznej komunikacji podczas takich wydarzeń.

Proaktywne kroki dla błękitnego nieba

„Ubóstwo jest hierarchiczne, podczas gdy smog jest demokratyczny” – powiedział słynny socjolog Ulrich Beck. Mimo że biedniejsze i bardziej zmarginalizowane społeczności cierpią bardziej, zanieczyszczenie powietrza jest wszechogarniającym kryzysem, który negatywnie wpływa na życie miliardów ludzi.

Wyciągając wnioski ze śmiertelnego smogu w Londynie w 1952 r., współczesne miasta mogą podjąć proaktywne działania w celu poprawy jakości powietrza, ochrony zdrowia publicznego i stworzenia zrównoważonego środowiska miejskiego z zielonymi terenami i błękitnym niebem. Kluczowe znaczenie ma priorytetowe traktowanie dobrobytu obywateli i praca na rzecz czystszej i zdrowszej przyszłości dla wszystkich.

Powiązane artykuły