Search
Close this search box.
Flag
Logo, Leisure Activities, Person
Flag

OCEANIX: Pierwszy na świecie prototyp inteligentnego pływającego miasta

Leisure Activities, Person, Sport

Woda to życie – ludzkie osady zawsze dążyły do życia w pobliżu zbiorników wodnych. Szacuje się, że połowa światowej populacji żyje w promieniu 100 kilometrów od wybrzeża. To oznacza gęstość zaludnienia około dwukrotnie wyższą od średniej światowej. Podobnie, 14 z 17 największych miast znajduje się na wybrzeżach, w tym 11 w samej Azji. Dlatego też, […]