Daniel Fischer

Daniel Fischer

Jako Senior Product Manager, Daniel jest szefem działu nowych technologii i nowego biznesu na rynku szwajcarskim. Dzięki swojej ciekawości i doświadczeniu wyrobił sobie bardzo wrażliwy instynkt przyjmowania nowych technologii i opracowywania nowych przypadków biznesowych.