Dr. Kai Oberste-Ufer

Dr. Kai Oberste-Ufer

Kai jest inżynierem budownictwa z silnym ukierunkowaniem na IT i zajmuje stanowisko Starszego Menedżera ds. Planowania Cyfrowego w dormakaba. Swoją pracą chce odpowiedzieć na pytanie: "Jak planujemy, budujemy i eksploatujemy budynki przyszłości i jak możemy lepiej wspierać ten proces cyfrowo?".