Search
Close this search box.
Flag
Logo, Leisure Activities, Person
Flag

Miejski rewilding: Jak te 5 miast przywróciło naturę

Garden, Nature, Outdoors

Promowanie i ochrona bioróżnorodności w miastach ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia zrównoważonych i odpornych miast, wspierania usług ekosystemowych, poprawy dobrostanu ludzi i zachowania rodzimych gatunków na obszarach miejskich.